Productie in eigen beheer

Bij Segers nemen we verantwoordelijkheid zodat u onze bedrijfskleding met een goed geweten kunt dragen.

Eigen personeel

Maar liefst 90% van het assortiment van Segers wordt in onze eigen fabrieken door ons eigen personeel gefabriceerd. Segers heeft al vroeg verantwoordelijkheid genomen voor goede arbeidsomstandigheden bij onze productie. Onze eigen gedragscode was al jaren een vanzelfsprekend onderdeel van Segers, waarin we werkten aan het garanderen van gezonde arbeidsvoorwaarden in onze fabrieken en bij onze leveranciers.


We zijn eigenaar van onze eigen productieunits in Oekraïne en Pakistan zodat we overal controle over hebben. Als klant kunt u altijd onze fabrieken bezoeken om te bekijken hoe we met het milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid omgaan. We hebben meerdere bezoekers mogen ontvangen; klanten, leveranciers en externe bedrijven en organisaties. Een voorbeeld daarvan is JICA (Japanese International Corporation Agency), dat ons meerdere keren heeft bezocht. JICA is bijzonder onder de indruk van de manier waarop we met gendervraagstukken omgaan en heeft Segers Pakistan gepresenteerd op zijn seminar in Japan in september 2019. 


Segers heeft bijvoorbeeld een van de weinige vrouwelijke kleermakers van Pakistan in dienst. De werknemers van Segers hebben o.a. recht op lichte, hygiënische werkruimtes met goede verwarming en ventilatie. Ze hebben recht op loon, zelfs als er niet genoeg orders zijn. De werktijden zijn conform de wetgeving in de verschillende landen, iedereen krijgt betaald voor overwerk, ontvangt vakantiedagen, bouwt pensioen op en is verzekerd. Segers neemt ook verantwoordelijkheid voor het helpen van de lokale bevolking buiten de normale werkomgeving. Er zijn allerlei bijdragen geleverd, van het kopen van defibrillators voor ziekenhuizen en materialen voor scholen tot het sponsoren van de lokale muziekschool bij onze fabriek in Oekraïne. Dat zijn enkele van de redenen waarom we de hoogste beoordeling hebben gekregen bij Amfori-controles van onze productiefaciliteiten.